การโฆษณา
ดอกไม้ของต้นไม้บางชนิดก็สวยงาม

ต้นไม้ดอก

แม้ว่าต้นไม้ส่วนใหญ่จะออกดอก แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีดอกไม้ที่ฉูดฉาดและสวยงามอย่างแท้จริง แต่นั่นไม่ใช่...

Ailanthus เป็นต้นไม้ที่เติบโตเร็ว

altissima Ailanthus

Ailanthus altissima เป็นต้นไม้ที่โตเร็วมากและมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีหากอยู่ใกล้...