การโฆษณา
ต้นอัลมอนด์เป็นไม้ผลผลัดใบ

prunus dulcis

Prunus dulcis หรือที่รู้จักกันดีในชื่ออัลมอนด์เป็นหนึ่งในไม้ผลผลัดใบที่น่าสนใจที่สุดสำหรับสภาพอากาศที่อบอุ่น รองรับ…