Mónica Sánchez

ตั้งแต่ฉันยังเด็กมาก ฉันจึงชอบต้นไม้และพืชที่ฉันปลูกมาตั้งแต่ปี 2008 หรือประมาณนั้นมาก ฉันชอบเรียนรู้ชื่อ ต้นกำเนิด ลักษณะเฉพาะ และแน่นอนว่าต้องดูแลอย่างไรหากอยู่ในสวนหรือในกระถาง กว่า 5 ปีที่แล้ว ฉันตัดสินใจอุทิศตนเพื่อการเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และกลายเป็นนักเขียนเนื้อหาที่เชี่ยวชาญด้านพืช ที่ Todo Arboles ฉันหวังที่จะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำสำหรับผู้รักพืชทุกคน ฉันคิดว่าการเผยแพร่ความงามและความสำคัญของต้นไม้เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และการเคารพต้นไม้เหล่านี้