การโฆษณา
ต้นสตรอเบอรี่เป็นไม้ผลขนาดเล็ก

ต้นสตรอเบอร์รี่ (Arbutus unedo)

ต้นสตรอเบอร์รี่เป็นพืชที่ไม่เติบโตมากนัก อันที่จริง ทั้งในด้านการเพาะปลูกและในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ มันมีค่าใช้จ่าย...