एन्थ्राकनोज एक फंगल रोग हो

Anthracnose: यो के हो र यसलाई कसरी उपचार गर्ने?

रूखहरू, जतिसुकै राम्रोसँग हेरचाह गरिएको र स्वस्थ भए तापनि, विभिन्न प्रकारका सूक्ष्मजीवहरूद्वारा प्रभावित हुन सक्छ। ब्याक्टेरिया,…