साना बगैंचाका लागि धेरै रूखहरू छन्

बगैंचाको लागि साना रूखहरू

के त्यहाँ बगैंचामा हुन सक्ने साना रूखहरू छन्? ठिक छ, यसको लागि, तपाईंले पहिले आफैलाई सोध्नु पर्छ कि के हो ...

फिकस लिराटा एक बारहमासी रूख हो

फिडल लीफ फिग (फिकस लिराटा)

इन्टरनेट र भूमण्डलीकरण को लागी धन्यवाद, आजकल यो अन्य देशहरु बाट बिरुवाहरु प्राप्त गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ। मध्येको एउटा…