Larix decidua ແມ່ນປ່ຽນໃບ

Larch (Larix decidua)

ຕົ້ນ​ໄມ້​ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາ​ໄສ​ຢູ່, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຊະ​ນິດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ…