Monica Sanchez

Sûnt ik hiel lyts wie, haw ik echt graach beammen, planten dy't ik sûnt 2008 min of mear ferbou. Ik hâld fan it learen fan har nammen, har komôf, skaaimerken, en fansels hoe't se fersoarge wurde moatte as se yn in tún of yn in pot stean.