Monica Sanchez

Sukad sa gamay pa ko ganahan kaayo ko sa mga kahoy, mga tanom nga akong gipatubo sukad pa niadtong 2008 kapin o kulang. Ganahan kong makat-on sa ilang mga ngalan, ilang gigikanan, mga kinaiya, ug siyempre unsaon kini pag-atiman kon kini ibutang sa usa ka tanaman o sa usa ka kolon.

Si Mónica Sánchez nagsulat ug 129 ka artikulo sukad niadtong Pebrero 2021