ఆంత్రాక్నోస్ అనేది ఫంగల్ వ్యాధి

ఆంత్రాక్నోస్: ఇది ఏమిటి మరియు దానిని ఎలా చికిత్స చేయాలి?

చెట్లు, అవి ఎంత బాగా సంరక్షించబడినప్పటికీ మరియు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ, అనేక రకాల సూక్ష్మజీవులచే ప్రభావితమవుతాయి. బాక్టీరియా,…

పైన్ మరణం

మొలకల మరణం లేదా డంపింగ్-ఆఫ్‌ను ఎలా నివారించాలి?

విత్తనం నుండి చెట్లు పెరగడం చూడటం ఒక సుసంపన్నమైన మరియు విలువైన అనుభవం. ఈ రోజు అయినప్పటికీ…