reklam
Ailanthus är ett snabbt växande träd

gudaträd

Ailanthus altissima är ett mycket snabbväxande träd som har stor förmåga att anpassa sig om det är i närheten...