Mónica Sánchez

Sedan jag var väldigt liten har jag verkligen gillat träd, växter som jag har odlat sedan 2008 eller så. Jag älskar att lära mig deras namn, deras ursprung, egenskaper och naturligtvis hur man tar hand om dem om de är i en trädgård eller i en kruka. För mer än 5 år sedan bestämde jag mig för att ägna mig åt vetenskaplig spridning och miljöutbildning och blev en innehållsskribent specialiserad på växter. På Todo Arboles hoppas jag kunna dela med mig av mina kunskaper, erfarenheter och råd till alla växtälskare. Jag tycker att det är ett stort mål att sprida trädens skönhet och betydelse, samt främja deras bevarande och respekt.