reklamat
Ficus microcarpa është një pemë e madhe

Ficus

Ficus janë një gjini bimësh që përfshijnë bimë të mëdha. Disa nga speciet...