ब्राचीचीटन रुपस्ट्रिस

रुखलाई कहिले र कसरी पानी दिने ?

रूखहरू बिरुवाहरू हुन् जसले सामान्यतया या त उनीहरूलाई चाहिने भन्दा धेरै पानी पाउँछन्, वा यसको विपरित कम…।