प्रचार
बदामको रूख पातलो फलफूलको रूख हो

प्रुनस डुलसिस

Prunus dulcis, धेरै राम्रो बदाम रूख भनेर चिनिन्छ, न्यानो-शीतोष्ण मौसमको लागि सबैभन्दा रोचक पातलो फल रूखहरू मध्ये एक हो। समर्थन गर्दछ…