ဂျပန်မေပယ်သည် အရွက်ကြွေသောအပင်ဖြစ်သည်။

မေပယ်အမျိုးအစားများ

မေပယ် အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်- အများစုမှာ သစ်ပင်များဖြစ်သော်လည်း ချုံပင် သို့မဟုတ် အပင်ပေါက်များအဖြစ် ပေါက်ရောက်သော အပင်များလည်း ရှိပါသည်။

အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Araucaria auracana

araucaria araucana

Araucarias များသည် အမြဲတမ်းစိမ်းလန်းသော အမွှေးအမျှင်များဖြစ်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော အလှတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။