Ny magnolia dia hazo tranainy

Magnolia

Ny karazana hazo sy kirihitra ao amin'ny karazana Magnolia dia ireo izay manana voninkazo, amin'ny ankapobeny, lehibe,…