ໝາກ ກ້ຽງ

Olea ເອີຣົບ

Olea europaea ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫຼອດປີທີ່ມະຫັດສະຈັນສາມາດຕ້ານໄພແຫ້ງແລ້ງແລະອາກາດຫນາວ. ຢ່າລັງເລທີ່ຈະເຂົ້າໄປພົບລາວ.