Clusia rosea ເປັນຕົ້ນໄມ້ເຂດຮ້ອນ

clusia rosea

ກຸຫຼາບ Clusia ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຂຽວຕະຫຼອດປີຂອງເຂດຮ້ອນ, ເມື່ອຍັງອ່ອນ, ສາມາດເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້…

ສາທາລະນະ