Anthracnose ແມ່ນພະຍາດເຊື້ອເຫັດ

Anthracnose: ມັນແມ່ນຫຍັງແລະວິທີການປິ່ນປົວມັນ?

ຕົ້ນໄມ້, ບໍ່ວ່າພວກມັນຈະຖືກດູແລແລະສຸຂະພາບດີປານໃດ, ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຈຸລິນຊີທີ່ຫລາກຫລາຍ. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ,…