ຕົ້ນໄມ້ແຕກງອກ

ວິທີການແຜ່ພັນຕົ້ນໄມ້ດ້ວຍເມັດ?

ບໍ່ມີຫຍັງຄືກັບການເຫັນຕົ້ນໄມ້ເກີດ. ບໍ່​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຍິ້ມ​ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່...