Бойго жеткен Araucaria auracana

araucaria araucana

Араукариялар – бул дайыма жашыл ийне жалбырактуу дарактар, алар өзгөчө мүнөзгө ээ жана көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурган кооздукка ээ….