યુરોપિયન લોકેટ એ સદાબહાર ફળનું ઝાડ છે

યુરોપિયન ચંદ્રક (મેસ્પિલસ જર્મનિકા)

મેસ્પિલસ જર્મનીકા અથવા યુરોપિયન મેડલર એક પાનખર ફળનું ઝાડ છે જે સામાન્ય રીતે તેટલું ઉગાડવામાં આવતું નથી જેટલું…

પચીરા એ ફળનું ઝાડ છે

પચિરા (પાચિરા એક્વેટિકા)

પચિરા એ ઉષ્ણકટિબંધીય વૃક્ષ છે જે સ્પેનમાં આપણે સામાન્ય રીતે ઘરની અંદર ઉગે છે, તેના ઠંડા પ્રતિકારના અભાવને કારણે…

વિગ વૃક્ષ એક નાનો છોડ છે.

વિગ ટ્રી (કોટીનસ કોગીગ્રિયા)

કોટીનસ કોગીગ્રિયા એ પ્રમાણમાં નાનું વૃક્ષ છે જે વિચિત્ર ફૂલો ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી તેને વૃક્ષ કહેવામાં આવે છે…

કેરી ફળ છે

કેરી (મેન્ગીફેરા ઇન્ડિકા)

આંબા સૌથી વધુ ઉગાડવામાં આવતા ઉષ્ણકટિબંધીય ફળોના વૃક્ષોમાંનું એક છે. આ એક એવું વૃક્ષ છે જે માત્ર ફળ જ નથી આપતું...

જાપાનીઝ મેપલ એક નાનું વૃક્ષ છે

જાપાનીઝ સુંવાળપનો મેપલ (એસર જાપોનિકમ)

એસર જાપોનિકમ એ એક પાનખર વૃક્ષ છે જે જાપાની મેપલ (એસર પાલમેટમ) જેવું જ છે, પરંતુ તેનાથી વિપરીત તેનું…

કેસિયા ફિસ્ટુલા એક નાનું વૃક્ષ છે

ભારતીય લેબર્નમ (કેસિયા ફિસ્ટુલા)

કેસિયા ફિસ્ટુલા એક ખૂબ જ સુંદર વૃક્ષ છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે ફૂલમાં હોય છે. તેના ફૂલોના ઝુંડ ડાળીઓ પર લટકે છે...